Timosenko không thích thay đổi thói quen. Năm 2004 ít lâu trước khi bầu tổng thống bà đã ký với Yushenko hiệp ước bí mật về đảm bảo nhân sự và tổ chức cho hoạt động của liên minh “Sức mạnh của nhân dân”, bằng cách đó bà đã thoả thuận để mình được bổ nhiệm vào chức vụ thủ tướng từ trước khi “cuộc chiến” kết thúc.

Năm năm trôi qua, cuộc chạy đua tổng thống lại gần kề và thủ lĩnh khối BYUT lại muốn kiểm soát được sự ấm êm cho tương lai chính trị của mình sau bầu cử. Giờ là với một ứng cử viên khác cho chiếc ghế tổng thống – ông Yakunovich.

Và đây, nguyên tắc chung để phân chia chức vụ giữa BYUT và đảng khu vực dựa trên ba định đề:

1, Tất cả các chức vụ trong tầm ảnh hưởng của tổng thống sẽ chuyển cho đảng khu vực đại diện là ông Yakunovich.

Trong đó, trong vòng hai khoá quốc hội (VI và VII) liên minh mới sẽ không có quyền phê chuẩn ứng cử viên do tổng thống đề xuất vào vị trí viện trưởng Viện công tố, thống đốc Ngân hàng quốc gia và chủ tịch SBU – nếu lãnh đạo cơ quan an ninh yêu cầu thông qua tại quốc hội, vì trong Hiến pháp sửa đổi mới tổng thống sẽ có quyền độc lập bổ nhiệm.

2, Mọi chức vụ không liên quan đến lĩnh vực ảnh hưởng của tổng thống sẽ được chia đều giữa đảng khu vực và BYUT. BYUT được thêm chức vụ thủ tướng hiện thân là Yulia Timosenko.

3, Nếu bất kỳ bên nào có sáng kiến thu hút các lực lượng chính khác gia nhập liên minh BYUT và đảng khu vực, bên đó sẽ phải tự chia sẻ chức vụ của mình.

Mô hình phân chia chủ chốt tất nhiên là liên quan đến HĐBT. Hiện nay chính phủ có 18 bộ trưởng được bổ nhiệm theo hạn ngạch của liên minh, 2 bộ trưởng (Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng) theo đệ trình của tổng thống, 2 phó thủ tướng và một phó thủ tướng thứ nhất.

Như trên đã nói, Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng sẽ tự động chuyển giao cho đảng khu vực.

Hiện chưa có thông tin về ứng cử viên trong cuộc thương lượng vào vị trí phó thủ tướng thứ nhất.

Theo nguồn tin, số lượng các phó thủ tướng sẽ tăng: chính phủ mới sẽ có 8 phó thủ tướng, và họ sẽ được chia đều giữa đảng khu vực và BYUT.

Trong số 8 phó thủ tướng có thể có Andray Kluiev, Boris Kolesnhikov và Petr Poroshenko.

Hiện tại đã có thông tin về 6 trong số 9 bộ được giao cho đảng khu vực: Bộ tư pháp, Bộ giao thông và liên lạc, Bộ chính sách nông nghiệp, Bộ công nghiệp than, Bộ y tế, Bộ văn hoá và du lịch.

Cũng có giả thuyết cho rằng Nhikolai Azarov đang ứng cử vào chiếc ghế Thống đốc NBU (hạn ngạch của tổng thống). Đây là chức vụ duy nhất trong khối kinh tế thuộc về đảng khu vực. Các vị trí khác đều thuộc về hạn ngạch của BYUT, trong đó “Sự thật Ucraina” có thông tin về 6 cơ quan chắc chứn sẽ thuộc về BYUT: Bộ nội vụ, Bộ kinh tế, Bộ tài chính, Bộ nhiên liệu và năng lượng, Bộ chính sách công nghiệp, Bộ lao động và chính sách xã hội.

Trong thương lượng giữa BYUT và đảng khu vực cũng cần kể đến hai giao ]ớc rất quan trọng:

Thứ nhất, hai bên  thoả thuận ban đầu không bên nào có quyền phủ quyết bất kỳ vị trí nào.Thứ hai
, bản thân sự việc xuất hiện thông tin này tại giai đoạn số không của việc thực hiện thoả thuận và thái độ đồng ý của nhiều nguồn tin thông báo chi tiết thoả thuận nói lên rằng, nếu không phải là các nhân vật số một, thì cũng là những người thân cận với họ giữ thái độ rất hoài nghi đối với kịch bản này.

Và theo kinh nghiệm hiện nay trong chính trị Ucraina thì khi thoả thuận càng kín, càng ít được công khai và nguyên tắc của chúng càng khó hiểu, thì khả năng sớm hay muộn một trong hai bên sẽ cảm thấy bị xúc phạm càng lớn.

Lê Tâm
theo Sự thật Ucraina

»Cùng chủ đề