Thủ lĩnh đảng khu vực Victor Yakunovich tuyên bố, đảng của ông sẽ không tham gia liên minh với khối Yulia Timosenko (BYUT).

Ông Yakunovich phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp rằng ông không thể nhất trí với sửa đổi Hiến pháp ở điều khoản quy định người đứng đầu quốc gia phải do các đại biểu Rađa Tối cao bầu ra. Thủ lĩnh đảng khu vực ủng hộ cách thức bầu tổng thống toàn dân.

Trước đó cơ quan báo chí của đảng khu vực đã đưa ra tuyên bố trong đó ông Yakunovich bóng gió nhắc đến khả năng BYUT và đảng khu vực sẽ không thể đi đến nhất trí.

“Tôi đi đến quyết định này một cách nhất quán”, – ông Yakunovich nhấn mạnh khi nói về khả năng không thể bầu tổng thống trong quốc hội, và ông nói thêm, theo ý ông, cách thức bầu cử đúng đắn duy nhất “cần phải quyết định” là bầu cử trực tiếp toàn dân. Ông Yakunovich cũng nhấn mạnh, trong quá trình thương lượng hai bên đã thấy rõ, thậm chí kể cả khi tất cả sẵn sàng nhượng bộ thì liên minh mở rộng cũng sẽ đối đầu với nhiều vấn đề không thể giải quyết nhanh chóng được.

“Tôi hiểu mục tiêu chính trị của mọi nỗ lực cần có cho tất cả các bên tham gia thương lượng. Tôi hiểu, cả chính phủ mới, cả liên minh mới đều cần có thời gian. Nhưng kỳ bầu cử tổng thống đến gần khiến cho việc thành lập chính phủ mới không còn ý nghĩa gì nữa. Một vài tháng còn lại cho đến kỳ bầu cử không đủ để bắt đầu một hoạt động chống khủng hoảng một cách thực thụ”, – ông Yakunovich nói.

Xin nhắc lại với bạn đọc, trước đó ông Yakunovich nói rằng kinh nghiệm thương lượng thành lập liên minh lần này sẽ được sử dụng sau kỳ bầu cử tổng thống.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề