Tại cuộc hội nghị các thành phần tích cực hành chính-kinh tế tại Lvov thủ tướng Ucraina Yulia tymoshenko nói trước cuộc hội nghị các thành phần tích cực hành chính kinh tế rằng, có những khả năng để hoàn thành ngân sách năm 2009.

Bà nói: “Một nửa số lượng các tỉnh của Ucraina đang hoàn thành ngân sách, còn một nửa thì ở trong tình hình phức tạp. Trong khi đó có những khả năng để tin rằng, đến cuối năm ngân sách sẽ được thực hiện cho dù ở trung ương người ta có làm gì đi nữa trong lĩnh vực ngân hàng. Dù sao đi nữa thì tình hình vẫn đang được ổn định dần”. Thủ tướng đánh giá rằng, dấu hiệu tích cực đầu tiên về ổn định tình hình trong lĩnh vực ngân hàng là sự tăng trưởng tiền gửi ngân hàng của dân. Theo thống tin của NBU thì chỉ số tăng trưởng tiền gửi trong tháng 5 là 0,7%, cao hơn so với con số trong tháng 4 (0,6%).

Tổng thống Ucraina V.Yuschenko ngày 17 tháng 6 đã nói tại cuộc hội nghị liên tịch lãnh đạo NBU với các ngân hàng thương mại đã dẫn chứng những con số như sau: nếu trong tháng 3 năm nay tiền tiết kiệm bị rút là 4,9 tỷ Gr. thì trong tháng 4 lại tăng trưởng 1,2 tỷ Gr., trong tháng 5 là 1 tỷ Gr. và nửa tháng đầu tháng 6 là 2,2 tỷ Gr. Chung quy lại là 4,4 tỷ Gr.

Như hãng tin “UNIAN” đã đưa tin, Tông thống đã nhiều lần gọi ngân sách năm 2009 là không thực tế và đòi xem xét lại. 
 
Chính phủ Ucraina đã thỏa thuận với IMF về việc trong trường hợp cần thiết ngân sách quốc gia Ucraina sẽ được xem xét lại trong tháng 5.

Tuy nhiên ngày 6 tháng 5 Tymoshenko tuyên bố rằng, ngày hôm nay không có cơ sở để xét lại ngân sách quốc gia bởi vì nó đang được thu vượt kế hoạch.

Theo ngân sách Ucraina cho năm 2009 thì nguồn thu là 238,931 tỷ Gr. (trong đó Quỹ tổng hợp là – 183,698 tỷ Gr.), phần chi là 267,32 tỷ Gr. (trong đó chi từ Quỹ tổng hợp là – 193,285 tỷ Gr.).

Bội chi ngân sách tối đa cho phép là 31,105 tỷ Gr., trong đó bội chi từ Quỹ tổng hợp được phép là 9,170 tỷ Gr.

Ngân sách được tính toán trên cơ sở những chỉ tiêu vĩ mô dự báo năm 2009: tăng trưởng GDP – 0,4% với con số tuyệt đối là 1062 tỷ Gr., lạm phát – 9,5% và chỉ số giá sản xuất – 12% 

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN