Yulia Tymoshenko đã thông báo với báo chí rằng, một trong những vấn đề ưu tiên trong thời gian đàm phán ở Moscow ngày 29 thàng 4 sẽ là đề tài hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực chế tạo máy bay.

Bà Y.Tymoshenko lưu ý rằng, ngày 29 tháng 4 đoàn đại biểu chính phủ Ucraina đến Moscow để tham gia cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác kinh tế Ucraina – Nga. Bà đánh giá chuyến công du này đặc biệt quan trọng bởi vì trong thời gian đó có kế hoạch lập lại trật tự quan hệ hai nước trong lĩnh vực chế tạo máy bay: “Cái đó rất quan trọng, bởi vì Ucraina và Nga đã từng quan hệ chặt chẽ ở thời kỳ xô-viêt trong lĩnh vực hợp tác trí tuệ và hợp tác sản xuất về chế tạo máy bay mà thế giới đang chờ đợi trên thị trường”.

Theo lời Bà Tymoshenko, trong thời gian ở thăm Moscow có kế hoạch ký hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực chế taọ máy bay. Đồng thời Bà cho biết sẽ ký Nghị định thư về cung cấp hàng hóa để hợp tác sản xuất trong năm 2009 tạo điều kiện tốt cho các xí nghiệp của Ucraina bằng những tổ hợp linh kiện từ nước Nga. Thủ tướng nêu rõ rằng, điều đó được tiên định bởi tình trạng ngày hôm nay trong các xí nghiệp của Ucraina thiếu linh kiện sản xuất từ nước Nga và do đó bị tê liệt, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo máy. Ngoài ra còn có kế hoạch bàn vấn đề liên quan đến bơm khí đốt của Nga vào kho chứa của Ucraina. Theo Bà Tymoshenko, Ucraina cần bơm vào kho 19,5 tỷ m3 khí đốt cần thiết để ổn định thị trường khí đốt của Ucraina.

Yulia Tymoshenko nói thêm rằng, trong năm sau Ucraina cần tiếp tục một truyền thống tốt bắt đầu từ năm 2008 là bơm khí đốt của mình vào kho chứa. Theo lời Bà thì khi có khí đốt dự trữ trong kho thì Ucraina được bảo đảm tránh những thách thức của khủng hoảng. Bà đồng thời thông báo rằng, trong thời gian thăm Nga có kế hoạch ký kết hiệp định dài hạn về cung cấp nhiên liệu hạt nhân. Theo lời Bà thì trong đó sẽ ghi rõ công thức và chỉ tiêu tính giá nhiên liệu hạt nhân.

Theo lời Thủ tướng thì có tất cả 20 vấn đề của quan hệ hợp tác hai nước sẽ được bàn đến tại Moscow.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN