Chủ tịch quốc hội V.Litvin tuyên bố rằng, đề nghị của ông về tiến hành phiên họp quốc hội với sự tham gia của tổng thống Yuschenko và thủ tướng Tymoshenko đã không được ủng hộ. Ông đã nói như vậy trên kênh truyền hình “ICTV”.

Theo lời ông, “đề nghị của tôi đã gây nên sự chống đối găy gắt, tuồng như, tiến hành cuộc họp bất thường không để làm gì, mà cần phải làm việc”. Ông Litvin cũng không nói rõ sự từ chối đó cụ thể là của ai.

Trả lời câu hỏi “Liệu có phản ứng trước của Tymoshenko, Yuschenko và Yanukovich hay không?” thì ông Litvin nói: “Tôi đã có được sự phản ứng trước và cần phải nói rằng, đề nghị đó không ai thích cả”.

Như chúng tôi đã đưa tin, Litvin đã gửi thư cho Yuschenko, Tymoshenko và lãnh đạo các phái đại biểu trong quốc hội với đề nghị tiến hành một cuộc họp quốc hội đặc biệt ngay lập tức và đánh giá những sự kiện mới nhất của quốc gia.

Trong thư đó ông nói đến “tình hình trong nước xuống dốc không phanh và có dấu hiệu nguy hiểm. Trước hết là do hoạt động quản lý nhà nước đã bị đưa đến sự tê liệt, một sự không tương thích gia tăng trong hoạt động của các định chế nhà nước, của các chức vụ của nó, đồng thời của tất cả các đảng phái có mặt trong chính quyền”.

Theo lời ông, “những cái cớ để phong tỏa hoạt động của quốc hội Ucraina mà đã đưa quốc hội đi vào ngõ cụt là sự phán ánh tính khốc liệt của cuộc đấu tranh giữa tổng thống Yuschenko và đảng “Regiony” do Yanukovich lãnh đạo và với thủ tướng Tymoshenko”.

Litvin đồng thời đề nghị thông báo về quan điểm của mình về phiên họp như thế và sự tham gia các bên, và rằng, “sự thiếu vắng phản ứng là của cá nhân đồng thời là một bằng chứng hùng hồn cho thấy quan điểm của họ” (những người được mời – ND).

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề