Trong số các tổ chức quốc tế người Ukraina có thái độ tích cực nhất đối với Liên minh Châu Âu – 71,2%, đây là kết quả khảo sát XHH do hàng Socis tiến hành.

30,4% số những người được thăm dò có thái độ tích cực đối với nước Nga, còn những người có thái độ tiêu cực chiếm 60,4%.

 Trung tâm XHH và tiếp thị Socis đã công bố kết quả khảo sát XHH ngày 14 tháng 6.

Những người có thái độ tích cực đối với Mỹ chiếm 55,9% số những người được hỏi, số người có thái độ tiêu cực –
20,1%, còn 7,7% từ chối trả lời, 1% nói không biết gì cả.

49% số những người được hỏi có thái độ
tích cực đối với Trung Quốc, 33% – có thái độ tiêu cực, 16,3% từ chối trả lời,
1,9% nói không biết gì.

Trong số các tổ chức quốc tế thì người
Ukraina có thái độ tích cực nhất đối với Liên minh Châu Âu – 72,2%, còn 20,1%
có thái độ tiêu cực.

Thái độ đối với NATO có 55,6% người
có thái độ tích cực, 32,9% – tiêu cực, đối với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF – 49,5%
có thái độ tích cực, 35,1% có thái độ tiêu cực với IMF.

Khảo sát được tiến hành từ ngày 29
tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 bằng phương pháp phỏng vấn với 4 000 người trưởng
thành trên khắp cả nước, sau đó xử lý dữ liệu bằng phương pháp thống kê.

 
Nguồn:
Gordonua

»Cùng chủ đề