Chúng tôi giới thiệu bạn đọc báo Người Việt Ukraina video cảm xúc của một người Việt Nam ra đi định cư ở Mỹ nay trở lại thăm quên hương mình sau 30 năm xa cách…. Auu cũng là tình cảm của những người Việt xa quê hương ở khắp các quốc gia khác…. (Nguồn: Youtube) >>