Khối lượng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Ukraina là 12,4 tỉ đô la trong quý I năm 2017, tăng 2,7 tỉ hay 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan báo chí của bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina (MERT) thông báo.

Đồng thời xuất khẩu hàng hóa so với kỳ tương tự của năm 2016 tằng 34,4% (2,7 tỉ đô la) và đạt mức 10,4 tỉ đô la. Trong cơ cấu xuất khẩu hàng hòa phần lớn nhất là sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (44%), sản phẩm ngành luyện kim đạt 23,4%, ngành chế tạo máy – 10,4% và khoáng sản – 9,2%.

Đối tác thương mại chính của Ukraina trong xuất khẩu hàng hóa trong quý I năm 2017 là Liên minh Châu Âu (38,4%), trong khi đó nước Nga chỉ chiếm 9%.

Xuất khẩu dịch vụ trong quý I năm 2017 so với cùng kỳ năm ngoái tăng lên 7% hay tăng 156,3 triệu đô la và đạt mức 2,4 tỉ đô la.

Trong cơ cấu xuất khẩu dịch vụ phần lớn nhất là dịch vụ vận chuyển – 55,4%, máy tính và dịch vụ thông tin – 16,3%, dịch vụ chế biến dự trữ vật chất – 13,9% và dịch vụ sự nghiệp – 7,7%.

Lưu ý rằng, trước đó đã thông báo rằng năm 2017 Ukraina đã đạt các chỉ số kỷ lục về xuất khẩu ngũ cốc.

Nguồn: ZN,UA

»Cùng chủ đề