Xuất khẩu sang Trung Đông tăng mạnh bởi Nguyễn Quang

8 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ả-rập Xê-út đạt 89,5 triệu USD, tăng 166,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu sang Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đạt 244 triệu USD, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Trung Tâm Thông Tin Thương Mại – Bộ Công Thương, thị trường Trung Đông đang nổi lên là một khu vực nhiều tiềm năng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu của ta vào khu vực này chủ yếu là sang hai nước Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả-rập Xê-út

8 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của nước ta sang thị trường UAE đạt 244 triệu USD, tăng 71,2% so với 8 tháng năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu nhiều mặt hàng sang thị trường này tăng mạnh như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 98,4%, đạt 46,7 triệu USD; chè tăng 241%, đạt 5,1 triệu USD; gạo tăng 835%, đạt 4,7 triệu USD.

Còn với thị trường của Ả-rập Xê-út, 8 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 89,5 triệu USD, tăng 166% so với 8 tháng năm ngoái. Nhiều mặt hàng có mức tăng cao đột biến như thuỷ sản tăng 68 lần, đạt 17 triệu USD; chè tăng 343%, đạt 2,6 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 189%, đạt 2 triệu USD.

Trong một hội thảo về xuất khẩu sang thị trường Trung Đông, diễn ra ngày 7/10 ở Hà Nội, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho biết trong những năm tới, Trung Đông được xác định là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam và cho rằng hoạt động buôn bán với các nước trong khu vực Trung Đông đang có nhiều thuận lợi do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân ngày càng cao.

H.D