Số lượng lao động nước ta từ Nga về trước hạn chỉ sau 1 đến 6 tháng làm việc liên tục gia tăng trong thời gian gần đây.