Thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman thông báo sự giá tăng xuất khẩu trong năm 2017 tới 20%.

Khi khai mạc phiên họp chính phủ thủ tướng Groisman nói: “Trong năm 2017 xuất khẩu của Ukraina tăng lên 20%, trong 9 tháng đạt con số 35 tỉ đô la thu được do xuất khẩu hàng hóa của Ukraina”.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh rằng, hầu như 40% xuất khẩu của Ukraina đó là xuất vào Châu Âu. Theo lời ông, chính phủ trong phiên họp dự định thông qua chiến lược xuất khẩu ukraina, còn trong năm 2018 dự định khởi động công tác của Hãng tín dụng-xuất khẩu (EKA).

“Vừa tuần trước tôi đã tiến hành họp công tác, tới cuối tháng 1 chúng ta sẽ có quyết định được thỏa thuận liên tịch trong vấn đề ủng hộ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Ukraina”, – thủ tướng nói.

Người đứng đầu HĐBT Volodimir Groisman kì vọng sự ổn định của đồng nội tệ trong tháng 1 năm 2018 trên nền các yếu tố ảnh hưởng tới giá ngoại hối theo mùa vụ mất đi.

“Sự dao động của tỉ giá tuyệt nhiên là do ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ…, trong tháng 12 thường xảy ra như thế. Trong tháng 1 xảy ra sự ổn định và điều đó là rõ ràng”, – thủ tướng nói trong cuộc họp báo ở Kyiv hôm thứ 6.

Nguồn: Interfax ukraina

»Cùng chủ đề