(DN.ODESA) – Trong năm nay có tổng cộng 4 đảng chính thức đăng ký ở khu vực Odessa. Thông tin trên được cung cấp trong một cuộc họp báo bởi Valentine Gilko – trưởng phòng hành chính nhà nước phụ trách mảng nội chính tại khu vực Odessa.

Cô cho biết các đảng đã đăng ký là: Đảng Evro, Đảng Liên minh cánh tả, Đảng Quyền lợi Ucraina và Đảng Thế hệ mới Ucraina. Valentine Gilko cũng thông báo rằng trong vùng Odessa có khoảng 135 tổ chức chính trị và gần 10 nghìn tổ chức công cộng. Theo thống kê thì phần lớn các tổ chức này không hoạt động thường xuyên mà chỉ vận hành trong thời gian có chiến dịch bầu cử.

Cũng theo Valentina Gilko, chỉ có 6 đảng có ảnh hưởng lớn trong khu vực: Đảng khu vực, Đảng Batkivschina, Đảng liên minh dân tộc Ucraina, Đảng nhân dân, Đảng cộng sản Ucraina và Đảng xã hội Ucraina.

Phamxuan
theo Mid