Cơ quan cảnh sát của cục ngân khố to Kyiv đã xóa sổ một trung tâm rửa tiền mà qua đó số tiền chuyển đổi trong năm 2018-2019 lên tới 250 triệu Hrivnia.

Báo Censor.met dẫn nguồn tin cơ quan báo chí cục ngân khố đưa tin.

Trong khuôn khổ điều tra tố tụng vụ hình sự dưới sự lãnh đạo của cơ quan công tố tp Kyiv đã xác định nhóm người cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các xí nghiệp từ tiền phi tiền mặt thành tiền mặt mà không cần thông qua mua bán hàng hóa hoặc tín dụng.

Kết quả lục soát đã thu lô tiền mặt và ngoại hối trị giá 4,6 triệu Hrivnia, con dấu và tài liệu hoạt động tội phạm, trong số đó có các bằng chứng hoạt động phạm pháp của nhóm người này là các bộ nhớ, sổ sách kế toán, ghi chép và máy tính…

Nguồn: sensor.net

»Cùng chủ đề