Xin lỗi quê hương bởi Nguyễn Quang

Quê vẫn đó, bao dung như đất, ta phiêu bạt khắp trời, lâu lâu lại chạy về, sà vào lòng cỏ cây sông nước và thủ thỉ nói lời xin lỗi quê hương dù chỉ để tự nhắc mình.