Facebooker Chan Vu viết Status chia sẻ các kinh nghiệm và hiểu biết của mình về các thủ tục, chế độ áp thuế và kê khai thu nhập đối với những người kinh doanh ở chợ với nguyện vọng giúp đữ bà con tránh các sai phạm không cần thiết và biết cách giải quyết các vụ việc liên quan tới chế độ áp thuế và các thủ tục kê khai… Đước sự đồng ý của bạn Fbr Chan Vu chúng tôi đăng tài nguyên văn để tham khảo.

XIN ĐỪNG DÂY DƯA VỚI ÔNG THUẾ. PHẦN 3:
báo cáo thuế và quỹ hưu
*****

Phần II đọc >>>ở đây

Phần I đọc >>>ở đây

Tôi định sau Tết âm lịch sẽ ngồi viết tiếp phần 3 và 4, thế nhưng phần 2 vừa đăng thì có anh bạn gọi điện kêu: ” Báo cáo quỹ hưu gần hết hạn rồi, dịp này bà con lại mãi mê tết nhất, sao ông không thông báo cho họ luôn”.
Khổ! Muốn nghỉ tí cũng không cho người ta nghỉ!


Vậy thì ta nói chuyện cụ thể về báo cáo thuế nhé, cả báo cáo quỹ hưu nữa nào!
Những người kinh doanh thuộc nhóm thuế 1/ và 2/ nộp thuế hàng tháng một (trên thực tế thì có thể nộp cả quý, cả năm luôn). Đến ngày 20 của tháng này thì phải nộp thuế trước cho tháng sau. Những người thuộc nhóm 3/ nộp thuế hàng quý – trong thời hạn 50 ngày, (tính cả ngày nghỉ, ngày lễ), sau khi quý đó kết thúc. Ví dụ, đến ngày 20.05.2018 tôi phải nộp hết thuế quý 1 của 2018 nếu tôi thuộc nhóm 3/.


Những người thuộc nhóm 1/ và 2/ báo cáo thuế mỗi năm một lần trong vòng 60 ngày ( tính cả ngày nghỉ, ngày lễ) sau khi năm cũ kết thúc. Ví dụ, đến hết ngày 01.03.2018 thì phải nộp báo cáo thuế năm 2017 cho phòng thuế quận.
Những người thuộc nhóm 3/ báo cáo thuế mỗi quý một lần trong vòng 40 ngày sau khi quý cũ kết thúc. Ví dụ, đến hết ngày 09.02.2018 thì phải nộp báo cáo thuế cho quý IV năm 2017.


Nếu ngày cuối cùng của hạn nộp báo cáo thuế rơi vào thứ 7, chủ nhật hay ngày nghỉ lễ thì được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên sau đó.
Báo cáo về Khoản đóng góp XH gộp một (quỹ lương hưu) trước đây làm tại quỹ lương hưu của quận hoặc liên quận, năm nay nộp cùng một cửa sổ với báo cáo thuế. Mỗi năm một lần cho tất cả các đối tượng. Trong vòng 40 ngày kể từ khi năm cũ kết thúc. Tức là báo cáo cho năm 2017 hạn cuối là 09.02.2018. Ai chưa kịp làm thì phải đi làm nhanh!


Khi làm báo cáo thuế thì viết làm 2 bản, một bản nộp cho thanh tra thuế, bản thứ hai họ đóng dấu “ĐÃ NHẬN ngày….” và hoàn lại cho mình. Thứ giấy này là quan trọng, nên cất giữ, sau này sẽ cần.
Cũng lưu ý mọi người là thời gian này ai cũng đi báo cáo thuế nên xếp hàng cũng khá đông so với trong năm đấy.
Thưa bà con, tạm dừng ở đây nhé. Sau Tết tôi viết tiếp. Còn nhiều thứ phải bàn nữa!

theo Fbr Chan Vu, BBT chân thành cám ơn.

PS: Chúng tôi hi vọng bạn đọc thường xuyên buôn bán trên các chợ coppy lại cả ba phần của bài “Xin dừng dây dưa với ông thuế vụ” để làm tài liệu tra cứu khi cần thiết.

»Cùng chủ đề