Xí nghiệp nhà nước Ukrgazdobycha là xí nghiệp hoạt động khai thác khí đốt, trước đây do tập đoàn Kolomoyskiy (44% cổ phần) kiểm soát một cách bất công, nay đã được thay quản trị mới. Mới đây đã có báo cáo tài chinh và cho thấy có lãi năm lên tới 12 tỉ Hrivnia (năm 2016).

Nếu so với năm 2015 lãi tăng lên 77,9 lần – đạt mức 11,919

tỉ Hrivnia, từ con số 153 triệu Hrivnia trong năm 2015.

Như trong báo cáo cho biết, lãi ròng của Cty tăng lên 2,5 lần – đạt mức 55,041 trỉ Hrivnia.

Tổng số lãi tăng lên 6,3 lần – đạt mức 19 tỉ Hrivnia.

“Cty Ukrgazdobycha” trong năm 2016 so với năm 2015 đã tăng khai thác khí tự nhiên lên 0,5% – đạt mức 14,605 tỉ mét khối. Hiện tại Cty thực hiện chương trình “20/20”, nghĩa là gia tăng khai thác tới mức 20 tỉ mét khối vào năm 2020.

Mức đầu tư chung để thực hiện chương trình này được đánh giá là 110 tỉ Hrivnia.

Tư liệu: Cty “Ukrgazdobycha” là công ty khai thác khí đốt của nhà nước và là công ty lớn nhất trong lĩnh vực này ở Ukraina. Lượng khí do Cty này khai thác chiếm 70% tổng lượng khi đốt khai thác ở Ukraina.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề