Các nhà xã hội học đã tìm ra tổng thống tốt nhất trong thời kỳ độc lập do bình cọn của người dân Ukraina. Người đứng đầu theo sự bình chọn là ông Leonid Kuchma, người cuối cùng – Viktor Yuschenko.

Các nhà xã hội học Ukraina đã tìm ra ai là tổng thống tốt nhất của đất nước trong số các tổng thống. Vị trí đầu tiên được tbầu chọn là tổng thống thứ hai Leonid Kuchma với 20% phiếu bầu. Đằng sau ông là tổng thống thứ sáu Vladimir Zelensky (16%).

Điều này được chứng minh bằng một cuộc khảo sát của nhóm xã hội học “Xếp hạng”, được thực hiện vào ngày 12 đến 13 tháng 5. Những người tham gia đã được hỏi rằng, trong số tất cả các Tổng thống Ukraina trong thời gian độc lập mà họ cho là tổng thống tốt nhất.

Có 20% nêu tên Leonid Kuchma là tốt nhất, có 16% cho rằng tổng thống tốt nhất là Volodimir Zelenskiy, có 13% cho rằng Leonid Kravchuk là người tốt nhất, với 12% – Petro Poroshenko, 9% – Viktor Yanukovych và chỉ 6% – Viktor Yushchenko.

Đồng thời, có 14% trả lời rằng không ai trong số họ là tốt nhất, 10% khác cảm thấy khó trả lời.

Ông Kuchma và Yanukovych thường được lựa chọn nhiều hơn bởi các cư dân của khu vực đông nam, Poroshenko – cư dân của các khu vực miền tây và miền trung. Ông Zelensky thường được lựa chọn bởi những người trả lời trẻ tuổi và Kravchuk bởi những người lớn tuổi hơn.

Tương đối thường xuyên hơn, những người được hỏi đã mô tả sự trị vì của tổng thống Kuchma và Zelenskiy như một kỷ nguyên phát triển ở Ukraina. Như một giai đoạn đình trệ – những năm trị vì của Yuschenko, sự suy thoái – thời kỳ của tổng thống Yanukovych và Poroshenko.

Sự đánh gia theo tiêu chuẩn này có sự khác biệt rõ ràng tại các khu vực riêng biệt. Chẳng hạn, cư dân ở phía đông và phía nam thường đưa ra những đánh giá tiêu cực, nói về những năm trị vì của các tổng thống Yuschenko và Poroshenko. Nhưng cư dân ở phía tây và trung tâm thường coi triều đại của Yanukovych là một sự suy thoái.

Cuộc khảo sát có 3.000 người tham gia. Phương pháp phỏng vấn: CATI (phỏng vấn qua điện thoại hỗ trợ máy tính) – phỏng vấn qua điện thoại hỗ trợ máy tính dựa trên sự lựa chọn ngẫu nhiên các số điện thoại di động. Sai số về tính đại diện của nghiên cứu không quá 1,8%.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề