Có 56% số người được hỏi không ủng hộ việc cấp cho tiếng Nga chế độ ngôn ngữ nhà nước thứ hai ở Ukraina – theo khảo sát XHH của Trung tâm Razumkov. Kết quả khảo sát của Trung tâm Razumkov được công bố vào ngày 11 tháng 10.

Có 56% số người được hỏi không ủng hộ đề xuất như vậy, 29,5% – ủng hộ và 14,4% cảm thấy khó trả lời.
Cuộc khảo sát XHH được thực hiện từ ngày 4 đến 9 tháng 10 năm 2019 với 2015 công dân trưởng thành đã được phỏng vấn trên khắp Ukraina, ngoại trừ các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Donbass và Crimea bị thôn tính.
Theo Điều 10 của Hiến pháp Ukraina ngôn ngữ nhà nước ở nước này là tiếng Ukraina.
“Nhà nước đảm bảo sự phát triển và hoạt động toàn diện của ngôn ngữ Ukraina trong tất cả các lĩnh vực của đời sống công trên khắp Ukraina. Ở Ukraina, sự phát triển tự do, sử dụng và bảo vệ tiếng Nga và các ngôn ngữ khác của các dân tộc thiểu số ở Ukraina được đảm bảo. Nhà nước giúp thúc đẩy nghiên cứu ngôn ngữ giao tiếp quốc tế”, – Luật cơ bản cho biết.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, Quốc hội Ukraina đã thông qua trong lần đọc thứ hai và nói chung dự luật “về việc đảm bảo hoạt động của ngôn ngữ Ukraina là ngôn ngữ nhà nước”. Vào ngày 15 tháng 5, luật được ký bởi tổng thống. Ngày 16 tháng 7, nó đã có hiệu lực.
Luật quy định rằng tiếng Ukraina là ngôn ngữ nhà nước duy nhất ở Ukraina. Tình trạng này ngụ ý việc sử dụng bắt buộc ngôn ngữ tiếng Ukraina trong cả nước trong các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương, cũng như trong các lĩnh vực công khác của đời sống công cộng. Một số quy định của luật sẽ có hiệu lực đến năm 2024.
• Trong khi đó có hơn 40% người dân Ukraina tin rằng có một cuộc chiến giữa Ukraina và Liên bang Nga tại Donbass – cuộc thăm dò XHH cho biết kết quả.
Theo khảo sát của Trung tâm Razumkov,:

  • Có 19,6% người Ukraina tin rằng có một cuộc nổi loạn ly khai được Nga hỗ trợ ở miền đông Ukraina;
  • Có 6,6% đồng ý với tuyên bố rằng có một “cuộc đấu tranh giành độc lập của các “nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk” ở Donbas;
  • Có 15,3% tin rằng có một “cuộc nội chiến” ở Donbass;
  • Cớ 40,2% người Ukraina tin rằng cuộc chiến tranh giữa Ukraina và Nga vẫn tiếp diễn ở Donbass.
  • Đây là kết quả khảo sát XHH của Trung tâm Razumkov được công bố vào ngày 11 tháng 10.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề