Đảng của cựu tổng thống Poroshenko BPP vẫn có chỉ số phản cảm tình cao nhất (Antirating).

Đảng của tổng thống “Người hầu của dân” dẫn đầu chỉ số tín nhiệm của cử tri trong số các chính đảng được đề xuất thăm dò dư luận – những người dự định tham gia vào một cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn..

Kết quả điều tra XHH của Nhóm Rating từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 5 như sau:

Kết quả viện KMIS >> 

Kết quả của Nhóm Rating >> 

  • “Người hầu của dân” – 43,8% số những người dự định đi bỏ phiếu đã xác định cảm tình;

  • “Cương lĩnh đối lập- Vì đời sống” – 10,5%;

  • BPP Solodarnost – 8,8%;

  • Batkivschina – 7,3%;

  • “Sức mạnh và danh dự” (Smeshko) – 5,1%;

  • Golos Vakarchuk – 4,6%;

  • Đảng cấp tiến liasko – 3,3%;

  • Oppoblock – 3,2%;

  • Chỉ số của các đảng khác đều dưới 3%.

Trong mọi trường hợp có 51,9% sẽ không bỏ phiếu cho BPP. Đây là chỉ số phản cảm cao nhất.

Điều tra được thực hiện với 2000 người trên mọi địa phương, trừ lãnh thổ bị chiếm đóng, sai số 2,2%.

  • Theo lời chuyên gia XHH Bereskina đảng BPP sẽ có lợi nếu bầu cử diễn ra trước thời hạn. Họ hi vọng những người chống lại “Người hầu nhân dân” của Zelenskiy thì sẽ tiếp tục ủng hộ BPP, trong khi các đảng mới chưa hình thành và chưa tuyên truyền kịp thời.

Đảng của Tymoshenko đồng thời cũng có lợi trong trường hợp giải tán quốc hội hiện nay và bầu cử vào ngày 21 tháng 7.

Batkivschina có lợi vì hạt nhân cử tri là những người già ở nông thôn, họ không nghỉ hè và khó thay đổi quan điểm và nếu bầu cử ngay thì đảng này vẫn giữ được số cử tri ủng bộ Batkivschina”, – bà Bekeskina giải thích.

Theo bà còn một đảng nữa cũng có lợi trong việc giải tán quốc hội, đó là “Cương lĩnh đối lập-vì đời sống”.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề