Tổng thống Zelenskiy và đảng “Phụng sự Nhân dân” vẫn là những người lãnh đạo nhận được tín nhiệm của cử tri nếu có cuộc bầu cử xảy ra vào những ngày sắp tới. Kết quả cuộc thăm dò dư luận xã hội (XHH) được công bố ngày 24 tháng 2 năm 2020 cho thấy điều đó.

Nếu cuộc bầu cử được tổ chức trong tương lai gần, ông Zelenskiy sẽ được sự ủng hộ của 40% cử tri (ông trúng cử vào tháng 3 năm 2019 với 73%), đảng “Phụng sự Nhân dân” – 36% (cách đây gần 1 năm – 45%) số những người sẽ tham gia trong cuộc bầu cử và đã quyết định ông sẽ bỏ phiếu như thế nào.

“Nếu cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong tương lai gần, ông Zelensky sẽ nhận được nhiều phiếu bầu nhất (40% trong số những người sẽ tham gia cuộc bầu cử và quyết định bỏ phiếu cho ai)”, trong báo cáo kết quả điều tra XHH nói.

Có 15% số người được hỏi có ý định bỏ phiếu cho đồng thủ lĩnh của Phái đối lập “Cương lĩnh đối lập vì đời sống” Yuriy Boyko, có 13,5% bỏ phiếu cho cựu tổng thống Ukraina Petro Poroshenko, Có 10% sẽ bỏ phiếu cho lãnh đạo phái “Batkivschina” Yulia Tymoshenko.

  • Ngoài ra, trắc nghiệm XHH      cũng chỉ ra rằng nếu cuộc bầu cử vào Quốc hội Ukraina được tổ chức trong tương lai gần, đảng chính trị “Phụng sự nhân dân” sẽ nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ ​​cử tri – 36% trong số những người sẽ tham gia bầu cử và đã quyết định bỏ phiếu. Đối với đảng “Cương lĩnh đối lập vì đời sống“, chỉ có 15% số người đã sẵn sàng bỏ phiếu, những người sẽ đến các trạm bỏ phiếu và đưa ra lựa chọn sẽ bỏ phiếu cho đảng “Đoàn kết Châu Âu“, ˗ 13%, bỏ phiếu cho phái đảng Batkivshchyna 10%, cho Đảng Sức mạnh và Danh dự của ông Smashko nhận được 5% số phiếu bầu.
  • So với kết quả khảo sát do Trung tâm Razumkov thực hiện hồi tháng 1 năm nay, mức độ ủng hộ bầu cử cho Đảng cầm quyền hiện nay “Phụng sự nhân dân” đã giảm (từ 45% xuống 36%) và ý định bỏ phiếu cho Batkivshchyna tăng từ mức có ý nghĩa thống kê (từ 8% lên 10%) và đảng Khối đối lập Oppoblock tăng từ 0,9% lên 2%).

Nguồn: UNIAN

»Cùng chủ đề