Thái độ tiêu cực đối với tổng thống Volodimir Zelenskiy đã thay đổi vào cuối tháng 2 – kết quả thăm dò dư luận của KMIS cho biết,

Theo cuộc thăm dò dư luận xã hội (XHH) mới nhất của KMIS, có 24% có thái độ tiêu cuywcj đối với Tổng thống Volodimir Zelenskiy mặc dù chỉ số này vào tháng 12 chỉ có 14%. Cần lưu ý rằng thái độ tiêu cực cũng gia tăng đối với Chủ tịch quốc hội Dmitry Razumkov và Thủ tướng Goncharuk.

Hôm nay, ngày 27 tháng 2, Trung tâm XHH KMIS đã công bố đánh giá niềm tin vào các chính trị gia Ukraina. Cần lưu ý rằng chỉ có 47% những người được thăm dò là có thái độ tích cực về Tổng thống Ukraina. Chỉ số xếp hạng trong cột này giảm 13% so với cuộc thăm dò tháng 12 năm 2019 trước đó.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 bằng phương pháp phỏng vấn qua điện thoại, với sự tham gia của 1500 người, sai số là 3%. Theo cuộc thăm dò, có 24% có thái độ tiêu cực với Tổng thống Volodimir Zelenskiy, mặc dù chỉ 14% theo chỉ số này vào tháng 12.
Sự tiêu cực cũng tăng lên so với người lãnh đạo quốc hội Dmitry Razumkov – từ 11% lên đến 16%. Tiêu cực cũng tăng lên đối với Thủ tướng Goncharuk – từ 22% đến 33% trong hai tháng và là giữ chỉ số tiêu cực cao nhất trong đội ngũ bộ ba của tổng thống.

Nguồn: “Dialogue.UA”

»Cùng chủ đề