Họ đã bị giảm tín nhiệm kể từ tháng Chín.

Vào cuối tháng 11, thái độ của người Ukraina đối với Tổng thống Volodimir Zelenskiy, Thủ tướng Alexei Goncharuk và Chủ tịch quốc hội D. Razumkov trở nên tồi tệ hơn. Dữ liệu khảo sát XHH đã được công bố tại Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KMIS).

Ngoài ra, dân Ukraina đánh giá hành động của tổng thống, Hội đồng Bộ trưởng và quốc hội tiêu cực hơn. Vì vậy, trongcuộc khảo sát vào cuối tháng 11 có 52% số người được hỏi nói rằng họ có thái độ tích cực với V.Zelenskiy, 19% – là tiêu cực. Hơn nữa, trước đó vàotháng 9, tổng thống đã có 73% cảm tình, và vào tháng 10 – 64%.

Tỷ lệ những người phản ứng tiêu cực với Zelenskiy tăng từ 7% vàotháng 9 và 9% vào tháng 10 lên 12% vào đầu tháng 11 và 19% vào cuối tháng này.

Phản ứng tích cực với người đứng đầu HĐBT tháng 9 có 11%, vào cuối tháng 11, 25% là tiêu cực.

Vào tháng 9, có 49% số người được hỏi cho biết họ không biết Goncharuk là ai, nhưng đến cuối tháng 11, số lượng của họ đã giảm xuống còn 36%.

Đồng thời, số người phản ứng tiêu cực với ông đã tăng lên: từ 9% vào tháng 9 và 14% vào tháng 10 lên 18% vào đầu tháng 11 và 25% vào cuối tháng 11.

Chủ tịch quốc hội vào cuối tháng 11 đã thu được 24% thái độ tích cực và 16% tiêu cực. Hơn nữa, số người có thái độ tiêu cực với ông ta đã tăng lên kể từ đầu tháng: từ 9% đến 16%.

Đánh giá về hành động của tổng thống Ukraina vào cuối tháng so với đầu tháng 11 trở nên tồi tệ hơn: giảm 10 điểm phần trăm có ít hơn những người tán thành công việc của ông   (từ 64% đến 54%),  và tỷ lệ những người không tán thành tăng 13 điểm phần  trăm (từ 23% đến 36%)”,  – bản thông báo cho biết.

Đánh giá về công việc HĐBT đã trở nên tồi tệ so với đầu tháng 11: giảm 7% so với những người ủng hộ công việc của ông (từ 44%  đến 37%),   tăng hơn 11% những người không tán thành công việc của chính phủ (từ 37% đến 48%).

Người Ukraina bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn về quốc hội. Đầu tháng 11, số người thích công việc của quốc hội nhiều hơn 9% (45% thay vì 36% hiện tại). Gia tăng 12% những người không tán thành công việc của quốc hội (52% thay vì 40%).

KMIS chỉ định rằng họ đã thực hiện một cuộc khảo sát bằng các cuộc gọi từ ngày  22 đến  25  tháng 11  tới các thuê bao ngẫu nhiên ở  Ukraina.   Những
người được gọi điện là đại diện cho dân số trưởng thành, nó không bao gồm các
lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề