Cuộc biểu tình ở Sanzhary: Người Ukraina bày tỏ ý kiến ​​của họ về sự kiện này. Kết quả Thăm dò dư luận xã hội cho thấy kết quả như sau.

Đại đa số người Ukraina không ủng hộ các cuộc biểu tình chống lại việc triển khai người di tản từ Trung Quốc về Ukraina.

Điều này được chứng minh bằng dữ liệu khảo sát XHH được thực hiện bởi Nhóm xếp hạng “Rating”.

Theo đó, có 74% những người được thăm dò đã phản đối các cuộc biểu tình nảy sinh ở Ukraina chống lại việc cách li những người đồng bào của mình được đưa về từ Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ có 15% người Ukraina ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối. Và chỉ 11% số người được hỏi cho biết họ gặp khó khăn với việc đánh giá sự kiện này

Cần lưu ý rằng trình độ học vấn và thu nhập càng cao thì mức độ từ chối các cuộc biểu tình chống di tản càng cao. Theo khu vực, hầu hết những người không ủng hộ những hành động như vậy là ở phía nam của đất nước (80%).
Tổng cộng, 1.200 người được hỏi ở Ukraina từ 18 tuổi trở lên đã được phỏng vấn. Sai số về tính đại diện của nghiên cứu: không vượt quá 2,8%.

  • Coronavirus đang lan nhanh ở Hàn Quốc. Số lượng Covid-19 bị nhiễm đã tăng lên 833 người. Về nó báo cáo Reuters.
    Số lượng thương vong của coronavirus cũng tăng lên – lên tới 8 người. Theo báo cáo của UNIAN một ngày trước đó, vào ngày 23 tháng 2, Hàn Quốc đã tuyên bố mức độ nguy hiểm cao nhất do virus coronavirus. Điều này sẽ cho phép chính phủ đóng cửa các tổ chức công cộng và cấm các cuộc họp đại chúng.

Nhớ lại rằng do hậu quả của một bệnh coronavirus mới, bắt đầu ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, khoảng 2.619 người đã chết. Số người nhiễm bệnh đang tiếp cận 80 nghìn người, 25 nghìn người đã hồi phục.

Đồng thời, gần 200 trường hợp tái nhiễm đã được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, nơi phát sinh căn bệnh này.

Nguồn: UNIAN

»Cùng chủ đề