Đảng “Người phụng sự nhân dân” sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Verkhovna Rada nếu nó diễn ra ngay bây giờ, kết quả cuộc thăm dò dư luận xã hội cho thấy.

Có 29,9% số cử tri đã quyết định bỏ phiếu sẽ ủng hộ cho Người phụng sự nhân dân“. Điều này được chứng minh bằng một cuộc khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KMIS).

Trong cuộc bầu cử vào quốc hội Verkhovna Rada năm 2019, Người hầu của người dân đã giành được 43,16% phiếu bầu.

Trong top-3 – Ba đảng dẫn đầu có cả Cương lĩnh đối lập – Vì đời sống (15,8%) và Đoàn kết châu Âu (13,5%).

Tiếp theo sau là đảng Batkivschina (Tổ quốc) (11,6%) và đảng “Sức mạnh và danh dự” (6,9%).

Các đảng còn lại không vượt qua rào cản 5 phần trăm. Như vậy đảng Holos hiện đang có mặt ở quốc hội có thể không trúng cử nếu bầu cử lại.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 26-30 tháng 5 trong số 1.500 người trả lời người lớn trong lãnh thổ do Ukraina kiểm soát bằng cách phỏng vấn qua điện thoại bằng máy tính. Sai số thống kê của mẫu không vượt quá 2,6%.

Nhớ rằng, vào ngày 3 tháng 8 năm 2019, Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử đối với Verkhovna Rada theo danh sách đảng, năm đảng đã đi đến quốc hội: đảng Người hầu đã giành được 43,16%, Cương lĩnh đối lập – vì đời sống của – 13,05%, Batkivschina- 8,18%, Đoàn kết Châu Âu – 8,10%, Đảng Golos – 5,82%.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề