Niềm tin của người Ukraina đối với Tổng thống Volodimir Zelenskiy vào cuối tháng 1 năm 2020 lên tới 51,6%. Điều này được nêu trong một cuộc khảo sát của Trung tâm giám sát xã hội và Viện nghiên cứu xã hội Ukraina. A. Yaremenko.

Tổng thống có nhiều khả năng và hoàn toànđược tin tin tưởng hơn so với chủ tịch quốc hội Dmitry Razumkov và thủ tướng Alexey Goncharuk. Có 36,2% số người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng vào Dmitry Razumkov, 23,4% vào chính bản thân quốc hội, 23,5% đối với ông Goncharuk và 23,4% đối với Hội đồng bộ Bộ trưởng.

Tuy có hiều khả năng nhưng có 41,5% số người được hỏi không tin tưởng Zelenskiy, 52,6% không tin vào Razumkov, 68,5% không tin vào quốc hội Rada, 65,5% không tin vào Goncharuk và 68,3% không tin vào chính phủ.

Các dữ liệu thống kê XHH >>

Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 24 đến 28 tháng 1 và năm 2003, những người trả lời từ 18 tuổi trở lên đã tham gia vào tất cả các địa phương của Ukraina, ngoại trừ các vùng bị chiếm đóng tạm thời của các vùng Donetsk và Lugansk và Crimea.

Sai số lý thuyết không vượt quá 2,24% với xác suất 0,95.

Nhớ lại rằng vào cuối tháng 11, thái độ của người Ukraina đối với Tổng thống Volodimir Zelenskiy, Thủ tướng Alexei Goncharuk và Chủ tịch quốc hội Dmitry Razumkov đã bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

lb.ua

»Cùng chủ đề