UNN. Một nghiên cứu được thực hiện bởi dịch vụ xã hội học của Trung tâm Razumkov từ ngày 13 đến 17 tháng 2 năm 2020 cho thấy 53% người dân Ukraina tin rằng các sự kiện ở Ukraina đang phát triển sai hướng, trong khi 25% tin rằng đi đúng hướng. Điều này được UNN báo cáo dẫn kết quả nghiên cứu XHH đưa tin.

Có 25% số người được hỏi tin rằng các sự kiện ở Ukraina đang phát triển đúng hướng (57% – vào tháng 9 năm 2019, 44% – vào tháng 12 năm 2019), hiện nay có 53% tin rằng các sự kiện đang phát triển sai hướng (17% vào tháng 9, Nghiên cứu cho biết, tháng 12 – 36%). Như vậy, tỷ lệ những người tin rằng các sự kiện ở Ukraina đang phát triển sai hướng đã vượt quá đáng kể so với tỷ lệ của những người có quan điểm ngược lại“, – nghiên cứu cho biết.

Thăm dò dư luận cho thấy: hơn 50% người dân Ukraina không thể nêu tên một cuộc cải cách thành công duy nhất nào.

Cũng có báo cáo rằng, so với các tháng trước tỷ lệ những người cho rằng Ukraina có thể khắc phục các vấn đề và khó khăn hiện tại trong vài năm tới đã giảm (vào tháng 9 năm 2019, con số này là 41%, trong tháng 12 – 28%, và trong khảo sát lần này – 21%). Tỷ lệ của những người tin rằng đất nước có thể vượt qua khó khăn trong tương lai xa hơn lần lượt là 40%, 50% và 49% và không thể vượt qua – lần lượt là 6%, 11% và 15%.

Nghiên cứu được thực hiện bởi dịch vụ xã hội học của Trung tâm Razumkov từ ngày 13 đến 17 tháng 2 năm 2020. Nhưng người trả lời năm 2018 đã được phỏng vấn trên 18 tuổi ở tất cả các khu vực của Ukraina, ngoại trừ Crimea và các vùng lãnh thổ chiếm đóng của tỉnh Donetsk và Lugansk.

Theo báo cáo trước đây của UNN, tại Ukraina số người hy vọng điều tốt nhất vào năm 2020 là 42%. Đây là mức độ lạc quan cao nhất trong 5 năm đo lường XHH.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề