Mức độ tin tưởng của người Ukraina đối với chính phủ và Thủ tướng Goncharuk đã giảm đáng kể – kết qủa cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 21 tháng 2 năm 2020 cho biết.

Hầu hết người dân Ukraina không tin chính phủ hoặc nhà lãnh đạo Goncharuk.

Vào tháng 2 năm 2020, có 28% người dân Ukraina tin tưởng chính phủ Ukraina, và 64,5% số người được hỏi không tin tưởng. Điều này được nêu trong báo cáo kết quả của một nghiên cứu XHH được thực hiện bởi dịch vụ xã hội học của Trung tâm Razumkov.

Theo kết quả khảo sát, có 25% số người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng vào Thủ tướng Ukraina Alexey Goncharuk và 63% số người được hỏi không tin tưởng.
Theo các nhà xã hội học, mức độ tin tưởng vào chính phủ cũng đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Nó đạt mức cao nhất vào tháng 9 năm 2019 (khi mới thành lập), khi 57% số người được hỏi tin tưởng chính phủ và chỉ 22% không tin tưởng chính phủ.

Vào tháng 2 năm 2020, 6% số người được hỏi ủng hộ hoàn toàn các hoạt động của chính phủ Ukraina, ủng hộ các sự kiện – 34%, không không ủng hộ – 51%. Theo khảo sát, các hoạt động của Thủ tướng Ukraina nhận được 6% sự ủng hộ hoàn toàn, các hành động cá nhân ông được nhận sự ủng hộ – 29,5% và 52% không ủng hộ.

Nghiên cứu được thực hiện bởi dịch vụ xã hội học của Trung tâm Razumkov từ ngày 13 đến 17 tháng 2 năm 2020 trong số những người trả lời năm 2018 trên khắp Ukraina, ngoại trừ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. sai số lý thuyết (không bao gồm hiệu ứng thiết kế) không vượt quá 2,3% với xác suất 0,95

Nguồn: UNIAN

»Cùng chủ đề