Có 47,4% số người được hỏi phản đối việc thị trường hóa đất nông nghiệp để bán cho công dân Ukraina và các công ty Ukraina.

Gần một nửa số người Ukraina (47,4%) phản đối việc cấp phép cho công dân Ukraina và các công ty trong nước bán và mua đất nông nghiệp. Điều này được chứng minh bằng kết quả của một khảo sát xã hội học được thực hiện bởi Viện Gorshenin cùng hợp tác với Văn phòng đại diện của Quỹ “Friedrich Ebert” ở Ukraina và Belarus ngày 22 tháng 11 – 10 tháng 12.

Với câu hỏi “Bạn có nghĩ cần phải cho phép công dân Ukraina và các công ty Ukraina bán/mua đất nông nghiệp không?” có 33,7% số người được hỏi trả lời chắc chắn là không và có 13,7% người khác đã chọn câu trả lời “có lẽ không”.

Trong khi đó có 39,4% số người được hỏi ủng hộ việc thị trường hóa đất đai cho người Ukraina (chính xác là đúng – 15,8%, khả năng là đồng ý – 23,6%).

Đồng thời, đại đa số công dân Ukraina (86,1%) đã lên tiếng phản đối việc mua và bán đất nông nghiệp cho các công dân nước ngoài và các công ty nước ngoài. Trong số này câu trả lời dứt khoát, chắc chắn không chiếm 72,7% số người được hỏi, cũng có khả năng – 13,4%.

Chỉ có 7% người dân Ukraina cho biết họ sẽ ủng hộ ý tưởng cho phép người nước ngoài mua và bán đất (chính xác là đúng – 2,8%, có khả năng là đúng – 4.2%).

Lưu ý rằng trong số những người được hỏi, ít hơn một phần tư (22,8%) khai là mình có phần đất nông nghiệp, còn 74,4% trả lời là không có.

Ghi chú:

Nghiên cứu định lượng  “Cải cách ở Ukraina:  Thay đổi để tốt hơn haychỉ là sự mô phỏng có tiến bộ”  được thực hiện bởi Viện Gorshenin phối hợp với Văn phòng đại diện của Quỹ “Friedrich Ebert” ở Ukraina và Belarus bằng cuộc phỏng vấn trực tiếp các cá nhân vào ngày 22 tháng 11 – 10 tháng 12 năm 2019.

Tổng cộng 2.000 người trả lời từ 18 tuổi trở lên đã được khảo sát ở tất cả các địa phương của Ukraina (trừ các lãnh thổ bị chiếm đóng của Cộng hòa tự trị Crimea, thành phố Sevastopol, tỉnh Donetsk và Lugansk) theo các hạn ngạch: khu vực cư trú, giới tính và độ tuổi của người trả lời. Sai số thống kê về tính đại diện của nghiên cứu này không vượt quá (+/- )2,2%.

Nguồn:
Lb.ua

»Cùng chủ đề