Có 79% người dân Ukraina đã sẵn sàng gia hạn kiểm dịch thêm một tháng nữa, – cuộc thăm dò xã hội họ do trung tâm KMIS thực hiện.

Theo đó có 59% – đồng ý tuân thủ kiểm dịch chừng nào nó cần thiết. Đại đa số dân số Ukraina đã sẵn sàng tiếp tục gia hạn kiểm dịch. Theo đó, có 79% người dân Ukraina đã sẵn sàng tiếp tục kiểm dịch liên quan đến coronavirus trong ít nhất 1 tháng nữa và 59% đồng ý tuân thủ các chế độ kiểm dịch chừng nào nó cần thiết.

Điều này được chứng minh bằng kết quả của một cuộc khảo sát xã hội học được thực hiện bởi Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KMIS) vào ngày 22-31 tháng 4.

Trong quá trình nghiên cứu, những người tham gia khảo sát đã được hỏi: Hiện tại không thể dự đoán số lượng bệnh nhân sẽ tăng lên như thế nào. Có lẽ chính phủ sẽ phải tiếp tục kiểm dịch. Bạn có thể chấp hành các biện pháp kiểm dịch trong bao lâu?

Có 79% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chấp hành các biện pháp kiểm dịch nếu chúng được kéo dài trong một tháng, có 70% – chấp nhận thoì hạn kéo dài tối đa hai tháng, 65% – trong tối đa ba tháng và 59% đồng ý chấp hành kiểm dịch nhiều nhất theo đòi hỏi của tình hình.

Thị trưởng Klichko nói về những người vi phạm kiểm dịch: bạn có thể không tin vào mối đe dọa, nhưng sau đó bạn đừng có đưa ra tuyên bố rằng các bệnh viện luôn luật chật ních.

Có 15% số người được hỏi nói rằng hiện tại họ không tuân thủ kiểm dịch, trong đó có 11% số người được hỏi trả lời rằng họ không tuân thủ kiểm dịch vì họ làm việc và 4% vì họ cho rằng các yêu cầu là quá mức.

Đồng thời, phụ nữ nhiều hơn nam giới (60% so với 57%) đồng ý tuân thủ kiểm dịch nếu là cần thiết và 12% nam giới trả lời rằng họ sẵn sàng cách ly không quá một tháng (chỉ 9% phụ nữ đưa ra câu trả lời này). Đối với các thông số khác, sự khác biệt giữa hai giới là không đáng kể.

 
Hầu hết những người sẵn sàng cách ly khi cần là những người từ 60 tuổi trở lên (73%), trong số những người trẻ tuổi tỉ lệ này là ít nhất, 18-39 tuổi (53%).

Nhớ lại, tại một cuộc họp của HĐ Bộ trưởng vào ngày 29 tháng 4, Thủ tướng nói rằng sau ngày 11 tháng 5, Ukraina có thể đưa ra cái gọi là kiểm dịch thích ứng. Trước đó, ông Shmygal đã báo cáo rằng giai đoạn thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư của việc thoát dịch có thể được bắt đầu đồng thời.

Vào ngày 30 tháng 4, Tổng thống Volodimir Zelenskiy đã tổ chức một cuộc họp truyền thống với đại diện của HĐ Bộ trưởng và các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh coronavirus COVID-19.

“Chúng ta chưa khắc phục hoàn toàn coronavirus, nhưng chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi kiểm dịch. Tôi biết rằng mọi người đều muốn nó. Và nhà nước nên cung cấp một kế hoạch đáng tin cậy để trở lại cuộc sống bình thường, nhưng với các quy tắc an toàn mới”, – ông Zelenskiy nhấn mạnh.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề