Điểm Xếp hạng của Zelenskiy trong tháng đã giảm chín điểm phần trăm theo kết quả thăm dò dư luận của trung tâm XHH KMIS.

Số người Ukraina tán thành hành động của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy đã giảm 9 điểm phần trăm trong tháng – từ 47% xuống 38%.
Điều này được chứng minh bằng kết quả của một cuộc khảo sát dư luận xã hội được thực hiện bởi Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KMIS).

“Đánh giá hành động của các cơ quan chính quyền vào tháng 5 – 6 năm nay, có 38% số người được hỏi cho biết họ tán thành các hành động và tuyên bố của Tổng thống Volodimir Zelenskiy (Hồi tháng 5 chỉ số này là 47%); 45% – không chấp thuận (hồi tháng 5 – 37%)”, – Trung tâm KMIS cho biết.

Viện KMIS nói thêm rằng lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức xếp hạng tỉ lệ người không tán thành các hành động của Zelenskiy đã vượt quá chỏ số người tán thành.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề