Kết quả điều tra xã hội học mới (CHH) đã được công bố trên mạng Internet và cho thấy sự cách biệt chỉ số của đảng Người hầu nhân dân bị thu hẹp dần.

Các dữ liệu khảo sát mới do Quỹ “Sáng kiến dân chu8r” cùng với
trung tâm Razumkov tiến hành.

Điều đáng ngạc nhiên là đảng của tổng thống
Volodimir Zelenskiy đã có sự suy yếu vị thế. Tiếp theo là bốn đảng có khả năng
vượt ngưỡng 5% để vào quốc hội Ukraina.

Tại ngưỡng 5% có hai đảng suýt soát đạt ngưỡng đó là: “Thái độ công dân” của ông Gritsenko và
Sức mạnh và danh dự” của ông
Smesko.

Trong khi đó đã phần cử tri Ukraina sẵn sàng tham gia vào bỏ
phiếu bầu cử quốc họi: 51% tin tưởng vào điều này, còn 30% chắc chắn sẽ tham
gia.

Trước đó trên mạng đã xuất hiện công bố dữ liệu các danh sách đầy đủ của đảng “Người hầu nhân dân” của tổng thống Ukraina.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề