Tuy nhiên đảng “Người hầu nhân dân” vẫn là dẫn đầu trong cuộc đua bầu cử quốc hội Ukraina năm 2019, với 42,3%.

Cuộc khảo sát XHH của nhóm Rating cho thấy cảm tình của cử tri đối với đảng “Người hầu nhân dân” vẫn còn cao, ở mức 42,3% trong số những người đã xác định thái độ bỏ phiếu.

Trong khi đó kỳ khảo sát XHH trước đó cho kết quả 45%. >>социологический опрос
группы “Рейтинг”

Khảo sát được tiến hành với 2500 người độ tuổi cử tri từ ngày 29 tháng 6 tới ngày 3 tháng 7 trên toàn Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng.

Kết quả chung cho các đảng vượt ngưỡng 5% như sau:

Người hầu nhân dân (Zelenskiy)  – 42,3%;

Cương lĩnh đối lập – vì đời sống (Medvedchuk) – 13,4%;

Đoàn kết Châu Âu (Poroshenko) – 8,3%;

Golos (Vakarchuk) – 7,2%;

Batkivschina (Tymoshenko) – 7,2%.

Dưới ngưỡng 5% có:

Sức mạnh và danh dự” (Smesko) – 3,8%;

“Oppoblock” – 3,1%;

Chiến lược Ukraina (Groisman) – 2,8%;

Đảng cấp tiến (Liasko) – 2,4%;

Thái độ công dân (Gritsenko) – 2,4%;

Svoboda (Tiagnibok) – 2,3%;

Lưu ý rằng, bầu cử vào quốc hội sẽ diễn ra ngày 21 tháng 7 năm 2019.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề