Theo chỉ số của Trung tâm giám định xã hội của Viện Xã hội học thì có 6 đảng vượt ngưỡng 5% để có đại diện trong quốc hội khóa 9.

Trong số những người đã xác định sự lựa chọn của mình và dự định đi bỏ phiếu thì đảng thì:

  • Người hầu nhân dân có 39% số cử trin bình chọn;
  • Cương lĩnh đôí lập vì đời sống – 12,1%;
  • Đảng Đoàn kết Châu Âu – 7,9%;
  • Đảng Golos – 7,4%;
  • Đảng Batkivschina – 7,3%;
  • Đảng chiến lược Ukraina của Groisman – 5,1%.

Sát ngưỡng 5% có đảng “Sức mạnh và danh dự” – 4%.

Các đảng còn lại có chỉ số tín nhiệm thấp.

Khảo sát được Viện xã hội học tiến hành từ ngày 5 tới ngày 10
tháng 7 năm 2019 với sự tham gia của 1 800 người đủ độ tuổi cử tri trên toàn
Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề