Giải quyết vấn đề tham nhũng và ảnh hưởng của các đầu sỏ tài phiệt – điểm trừ, giải phóng con tin, tù nhân – điểm cộng.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, Volodimir Zelenskiy được đánh giá xuất sắc bởi 4% số người được hỏi và 12% số người được hỏi gọi giai đoạn này là một năm khủng khiếp, theo khảo sát XHH của Nhóm Xã hội học Rating (Xếp hạng).
Gần một phần ba người Ukraina hài lòng bởi một năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Volodimir Zelenskiy theo kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện bởi nhóm xã hội học Xếp hạng.

Có 27% số người được hỏi đánh giá tốt, 4% – đánh giá xuất sắc.

Có 37% số người được hỏi đánh giá năm trị vì của Zelenskiy là thỏa đáng, 19% – là không thỏa đáng, 12% người Ukraina tin rằng đó là một năm thật tồi tệ.

Có 1% số người được hỏi không thể trả lời câu hỏi.

Những ước tính tương đối tồi tệ hơn đã được dành cho Zelenskiy bởi những người được hỏi sống ở miền đông Ukraina, cũng như các cử tri của tổng thống thứ năm của Ukraina, người lãnh đạo đảng đảng Đoàn kết châu Âu Petro Poroshenko.

Tổng thống Zelenskiy đã nhận được những dấu ấn tốt nhất trong năm đầu tiên của tổng thống về việc trao trả tù nhân và con tin, cũng như trong cuộc chiến chống lại coronavirus, điều tồi tệ nhất trong các vấn đề giảm ảnh hưởng của đầu sỏ tài phiệt đối với chính trị, cải cách y tế và đất đai, chống tham nhũng, phát triển kinh tế và ngừng bắn ở Donbass.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề