Để những ai xa nhà, không xem truyền hình thì có thể vào Báo Người Việt Ukraina để xem kết quả Exit Poll (bầu ở cửa ra) cuộc bầu cử tổng thống Ukraina vòng hai ngày hôm nay.

Theo thông báo đúng 20g00, khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, theo luật định có thể công bố kết quả bầu ở cửa ra – đó là khảo sát ở cửa ra, khi cử tri đã bỏ phiếu xong. Sai số Exit Poll tối đa 2,5%.

Chúng tôi giới thiệu để bạn đọc của Báo Người Việt Ukraina tham khảo… >>

Đã có kết quả: Zelenskiy – 73%, Poroshenko – 25%

Zelenskiy woning !!

Ông Zelenskiy đã cám ơn đội nhà, cám ơn vợ và con đã ủng hộ ông trong quá trình tranh cử, cám ơn tất cả đã ủng hộ ông…. Thắng lợi này là thắng lợi chung của tất cả… Ông hướng tới các nước Liên Xô cũ và nói rằng, hãy nhìn vào Ukraina, tất cả đều có thể…

nguồn: Họp báo ở UBBC, Kyiv

»Cùng chủ đề