Chủ đầu tư được tự quyết định giá bán theo nguyên tắc tính đủ chi phí đầu tư (cả lãi vay ngân hàng nếu có) cộng với 10% lãi định mức trên chi phí đầu tư.

Giá bán nhà ở giá thấp do UBND cấp tỉnh thẩm định hoặc định suất đầu tư để khống chế giá trần.

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển mảng nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp nêu rõ:

Các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn có quy mô từ 5 ha trở lên phải đảm bảo dành tối thiểu 10% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở giá thấp và phải được xác định trong quy hoạch chi tiết. Căn hộ giá thấp có diện tích không quá 70m2.

Chủ đầu tư là Ban quản lý KCN địa phương hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN.

Các doanh nghiệp này khi xây dựng xong hạ tầng có thể đầu tư luôn nhà ở hoặc chuyển nhượng cho chủ đầu tư cấp 2. Các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu nhà ở công nhân.

Đối với loại nhà này các chủ đầu tư xác định giá cho thuê không cao hơn mức thuê do UBND cấp tỉnh qui định.

Đối với loại nhà ở thu nhập thấp, diện tích không được quá 70m2.

Đối tượng được mua nhà ở là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các thành phần kinh tế chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2/người và có thu nhập bình quân dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Giá bán do chủ đầu tư tự quyết định theo đúng chi phí đầu tư và được cộng thêm 10% tiền lãi.

Vốn đầu tư cho dự án do Chính phủ tự huy động từ, chủ đầu tư dự án được hỗ trợ vốn từ các nguồn như vay ưu đãi hoặc bù lãi suất theo quy định, từ Quỹ phát triển nhà ở, từ ngân sách của địa phương.

Quỹ đất để xây dựng dự án, đối với nhà ở cho công nhân thì các KCN đã hình thành sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch để bổ sung, các KCN chưa hình thành cần xác định nhu cầu để quy hoạch chi tiết khu nhà ở cho công nhân.

Đối với nhà ở giá thấp, chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới có quy mô 5ha trở lên phải dành 10% quỹ đất cho nhà ở giá thấp.

Ánh Hồng
theo CafeF