Có 69% người Ukraina tin tưởng vào các tình nguyện viên, 67% tin tưởng vào các cựu chiến binh chống khủng bố ở Donbas, 66% tin tưởng vào Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy, Nhóm Xã hội học thông báo kết quả thăm dò dư luận. Nhóm Xã hội học công bố kết quả thăm dò dư luận vào ngày 24 tháng 10.

Theo đó, có 69% người Ukraina tin tưởng các tình nguyện viên, 18% không tin tưởng,14% cảm thấy khó trả lời. Có 67% tin tưởng các cựu chiến binh chống khủng bố ở Donbass, 18% không tin tưởng, 15% không thể trả lời.

Có 66% số người được hỏi tin tưởng Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy, 21% không tin tưởng, 13% cảm thấy khó trả lời.

Trong khi đó có 65% người Ukraina tin tưởng vào quân đội, 21% không tin tưởng, 15% cảm thấy khó trả lời.

Niềm tin vào nhà thờ có 56% số người được hỏi, 28% không tin tưởng, 16% không thể trả lời.

Điều đáng lưu ý nhất là sự mất tin tưởng đối vào các tòa án và các cơ
quan thực thi pháp luật
:

  • tòa án – 66% không tin tưởng, 14% tin tưởng, 21% không trả lời;
  • cơ quan công tố – 62% không tin tưởng, 15% tin tưởng, 23% không biết;
  • cơ quan quốc gia về phòng chống tham nhũng – 48% không tin tưởng, 15% tin tưởng, 37% không thể trả lời.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 19-22 tháng 10. Tổng cộng có 2,5 nghìn người được hỏi, đã được phỏng vấn bằng cách sử dụng một cuộc phỏng vấn trực diện chính thức. Sai số về tính đại diện của nghiên cứu không quá 2%.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề