Đảng “Người hầu nhân dân” của tổng thống Zelenskiy vẫn dẫn đầu chỉ số cảm tình của cử tri Ukraina.

Theo kết quả khảo sát được Viện nghiên cứu xã hội mang tên Yaremenko tiến hành từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 thì các đảng vượt ngưỡng 5% để vào quốc hội như sau:

1) Người hầu nhân dân (thủ lĩnh Razumkov);

2) “Cương lĩnh đối lập – vì đời sống” (thủ lĩnh Medvedchuk, Boyko);

3) Đoàn kết Châu Âu (thủ lĩnh Poroshenko);

4) Batkivschina (thủ lĩnh Tymoshenko);

5) Golos  (thủ lĩnh Vakarchuk).

Theo các khảo sát nếu bầu cử diễn ra vào chủ nhật, nếu tính cảm tình theo đảng của các cử tri thì đảng của tổng thống Zelenskiy sẽ giành chiến thắng với 45,3% số phiếu bầu của cử tri trong số những người đã xác định sẽ đi bầu và đã có thái độ bầu ai. Bà Olga Balakireva thông báo kết quả khảo sát của Viện Yaklimenko trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 6, Báo Gordonua đưa tin.

Theo kết quả khảo sát được công bố:

1) Người hầu nhân dân (thủ
lĩnh Razumkov) – 45, 3%;

2) “Cương lĩnh đối lập – vì đời sống” (thủ lĩnh Medvedchuk, Boyko) – 12,1%;

3) Batkivschina (thủ lĩnh Tymoshenko) – 8,8%;

4) Đoàn kết Châu Âu (thủ lĩnh Poroshenko) – 8,4%;

5) Golos  (thủ lĩnh Vakarchuk) – 6,8%.

Các đảng dưới ngưỡng 5%:

– Thái độ công dân – 4,5%;

– Sức mạnh và danh dự – 4,4%.

– Cấp tiến – 3%;

– Svoboda – 1,7%.

Khảo sát được tiến hành với 3 000 người trên 18 tuổi bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp tại nơi ở. Sai số thống kê – 1,8%.

Bầu cử quốc hội ở Ukraina sẽ được tiến hành vào ngày 21 tháng 7 năm 2019.
Luật bầu cử hiện hành chưa được sửa đổi và tiên liệu hai hệ thống bầu chọn: theo Danh sách đảng – 225 đại biểu theo tỉ lệ bầu chọn đảng nhưng đang phái vượt ngưỡng 5% và theo khu vực bầu một đại biểu – 225 khu vực.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề