-Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp thuận việc sử dụng vắc-xin coronavirus do Pfizer và BioNTech phát triển. Đây là vắc xin COVID-19 đầu tiên được WHO phê duyệt.Tổ chức đã thông báo điều này trên trang Twitter của mình.

-Vắc xin Pfizer / BioNTech đã được thêm vào danh mục thuốc khẩn cấp.

-Tổ chức này cho biết: “Ngày nay, vắc xin Pfizer / BioNTech coronavirus là vắc xin đầu tiên được WHO phê duyệt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

-Trước đó Anh đã đăng ký vắc-xin Pfizer / BioNTech coronavirus đầu tiên trên thế giới.

-Như RBC-Ukraina đã viết, Mỹ đã phê duyệt vắc xin Pfizer và BioNTech vào giữa tháng 12. Người Mỹ đã được tiêm vắc xin chống lại coronavirus.

-Liên minh Châu Âu đã cho phép sử dụng vắc xin Pfizer / BioNTech COVID vào ngày 21 tháng 12.

Ngọc Lan dịch thuật

Nguồn:https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/voz-vnesla-covid-vaktsinu-pfizer-estrennyy-1609446506.html

»Cùng chủ đề