Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay trên thế giới có khoảng 400 triệu người béo phì, trong đó có 20 triệu trẻ em dưới 5 tuổi.