Trưởng đại diện ngân hàng thế giới WB khu vực Ucraina, Belarus và Mondova ông Martin Raiser thông báo, Ucraina đã hoàn thành mọi yêu cầu cần thiết để nhận 400 triệu tín dụng của WB hỗ trợ khu vực tài chính.

Theo lời ông Martin Raiser chương trình tín dụng hỗ trợ khu vực tài chính cho Ucraina tổng trị giá 750 triệu đô la sẽ được chi nếu Ucraina thực hiện được các điều kiện tương đương với một chương trình hỗ trợ ngân sách. Số tiền vay của. WB sẽ được chuyển vào quỹ chung của ngân sách để bù đắp thâm hụt. Tiền được cho vay trong vòng 30 năm với 5 năm gia hạn. Trong giai đoạn đó chính phủ sẽ chỉ phải trả lãi. Lãi suất định hướng là lái suất LIBOR (liên ngân hàng London)+0,17%. Hội đồng giám đốc WB dự định thông qua quyết định về khoản tín dụng này ngày 17-9.

Còn về gói tín dụng thứ hai trị giá 35- triệu đô la thì điều kiện là phải thực hiện chương trình hỗ trợ đã thông qua. Tức là hoàn tất việc tái cơ cấu các ngân hàng đã được tái đầu tư, cải tạo các ngân hàng không thuộc hệ thống, hỗ trợ Quỹ bảo đảm tiền gửi của cá nhân, áp dụng hình thức kiểm soát hợp nhất và công khai thông tin về chủ sở hữu cuối cùng của ngân hàng.

Lê Tâm
theo Podrobnosti