Chiều 4/11, Ngân hàng thế giới và NHNN Việt Nam đã kí Hiệp định tín dụng tài trợ cho dự án “ Lưới điện phân phối nông thôn Việt Nam”.

Khoản tín dụng kí kết với giá trị vốn vay 150 triệu USD từ quỹ ngân hàng thế giới, chuyên hỗ trợ các nước có thu nhập thấp.

Tống giá trị vốn đầu tư dự án là 207 triệu USD.

Dự án nhằm mục đích cải thiện cung cấp điện trung thế cho một số các hệ thống phân phối và bán lẻ điện.

Nguồn vốn này sẽ đầu tư ưu đãi cho các Công ty điện lực cải tạo, tăng cường năng lực phân phối điện của hệ thống đường dây hiện có, xây dựng thêm các trạm điện và chuẩn hóa các hệ thống tới 22kv. 35 kv và 110kv tại 40 tỉnh trên cả nước.

Dự án sẽ khắc phục tình trạng quá tải, nghẽn lưới trọng hệ thống phân phối điện nông thôn, đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt và sản xuất, giảm tổn thất điện năng.

Đây là dự án điện nông thôn lớn nhất thế giới mà Ngân hàng thế giới tham gia tài trợ.

Với sự giúp đỡ của Ngân hàng thế giới lưới điện nông thôn Việt nam đã có sự cải thiện lớn.

Năm 1976 chỉ có 3% người dân nông thôn đựoc dùng điện, còn đến nay 2008 đã có 93% người dân nông thôn được sử dụng điện.

Minh Khuê