Wall Street phục hồi nhẹ bởi Nguyễn Quang

Bất chấp những thông tin xấu từ kết quả kinh doanh của các ngân hàng, Wall Street đã có phiên tăng điểm thứ hai. Tuy nhiên, tổng kết tuần, các chỉ số vẫn giảm điểm.