Sau một thời gian dài, sau vụ đánh nhau giữa Hà Văn Hiếu và Hồ Đắc Vĩ đã làm cho 2 bên gia đình lo lắng, có đến lúc mâu thuẫn đã đẩy lên cao, do các đơn thư kiện cáo vì sự vụ không được giải quyết thỏa đáng. Trong những ngày đầu tháng 9, bên phía Hà Văn Hiếu có người anh con bà bá là Đặng Trần Hoàn từ Trung Quốc bay sang, anh Hoàn đã chủ động mời 2 gia đình ngồi lại họp và nói chuyện với nhau rất nhiều lần, phân tích phải trái , hơn thiệt, cả 2 bên đã đều nhìn thấy rõ công việc là phải hòa giải để khép lại. Kết quả bên Hồ Đắc Vĩ và đại diện cho Hà Văn Hiếu là Đặng Trần Hoàn đã thông nhất mức bồi thường hợp lý cho Hồ Đắc Vĩ để mâu thuẫn được đóng lại.

Ngày mùng 3-9 tại ban hòa giải của hội người Việt Nam 2 bên đã ký vào bản cam kết, bên Hồ Đắc Vĩ sẽ nhận số bồi thường viện phí và các chi phí như đã thỏa thuận do anh Đặng Trần Hoàn đứng ra chịu trách nhiệm thanh toán, sau đó Hồ Đắc Vĩ phải ra công an rút lại đơn đã tố cáo, để anh Hà Văn Hiếu có thể quay về Odessa làm ăn binh thường, bên anh Hồ Đắc Vĩ không được có bất cứ yêu cầu nào khác ngoài các nội dung đã thỏa thuận.
Cuối cùng thì mọi việc mâu thuẫn đã được khép lại, hai bên đã bỏ qua cho nhau có sự chứng kiến của hội người Việt Nam. Huy vọng những mâu thuẫn tương tự trong cộng đồng sẽ không tiếp diễn sảy ra.

Ban biên tập

»Cùng chủ đề
Cái ghế

13 Tháng Bảy 2013