Nhân kỷ niệm 2 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraina, Hội Cựu chiến binh Ukraina và Hội Cựu chiến binhViệt Nam tại Ukraina đã tổ chức Chương trình gặp gỡ, giao lưu hữu nghị lần thứ II giữa cựu chiến binh hai nước. Báo Người Việt Ukraina xin chuyển tải tới vạn đọc

Chương trình gặp gỡ, giao lưu hữu nghị của Cựu chiến binh Việt Nam và Ucraina

Nhân kỷ niệm 2 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina, Hội Cựu chiến binh Ucraina và Hội Cựu chiến binhViệt Nam tại Ucraina đã tổ chức Chương trình gặp gỡ, giao lưu hữu nghị lần thứ II giữa cựu chiến binh hai nước .

Опубліковано VTV International 21 травня 2018 р.

 

Tin từ VTV4

»Cùng chủ đề