Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ tết đến xuân về và lễ hội Đền Trần, Hội ĐH Hà Nam Ninh tại Odessa lại tỏi chức giao lưu gặp mặt đầu năm. Chúng tôi xin giới thiệu vtv4 đưa tun về sự kiện này của đầy năm mới 2020

»Cùng chủ đề