Những người công nhân Việt Nam từng lao động ở tp Poltava 30 năm trước đây đã trở vệ hội tụ cùng các đồng nghiệp của mình trước đây taijPoltava. Đây là một cuocj gặp gỡ kỷ niệm rất đáng nhớ về tình cảm giữa công nhân Việt Nam với các công nhân Ukraina…

Thật xúc động trong niềm vui gặp lại mà không cầm được nước mắt…

Video >>

Gặp gỡ những công nhân twngfowr Poltava ở Kharkiv >>

Nguồn VTC10

»Cùng chủ đề