Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 19/12/2008, lượng FDI vào Việt Nam bao gồm cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm đã đạt mức 64,011 tỷ USD, tăng 199,9% so với năm 2007.

Báo cáo này cũng cho biết, trong tháng 12/2008, cả nước cấp mới thêm 112 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt 1,171 tỷ USD. Tổng dự án cấp mới cả năm 2008 là 1.171 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 60,217 tỷ USD (bên Việt Nam chiếm khoảng 10%), tăng 222% so với năm 2007.

Ngoài ra, trong năm 2008, số dự án tăng vốn cũng rất ấn tượng với 311 dự án, đạt 3,74 triệu USD. Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, chỉ tính riêng lượng vốn xin đăng ký tăng thêm trong năm 2008 cũng đã tương đương với tổng số vốn đăng ký mới trong một năm của đầu những năm 2000.

Trong các lĩnh vực đầu tư, vốn đăng ký mới tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Cụ thể, có 572 dự án với tổng vốn đăng ký là 32,62 tỷ USD vào lĩnh vực này và chiếm tới 48,85% về số dự án, 54,12% về số vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ có 554 dự án với tổng số vốn đăng ký là 27,4 tỷ USD, chiếm 47,3% về số dự án và 45,4% về số vốn đăng ký. Số còn lại thuộc các lĩnh vực nông – lâm – ngư.

Đứng đầu trong các quốc gia có vốn FDI vào Việt Nam trong năm nay là Malaysia với 55 dự án, vốn đăng ký 14,9 tỷ USD; tiếp theo là Đài Loan với 132 dự án, vốn đăng ký là 8,64 tỷ USD. Các nước Nhật Bản, Singapore, Brunei lần lượt xếp các vị trí tiếp theo.


theo InfoTV