Đại diện đặc biệt của Mỹ Kurt Volker tuyên bố rằng Hoa Kỳ còn tiếp tục ủng hộ Ukraina phục hồi đường biên giới quốc gia.

Đại diện đặc biệt của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Volker đảm bảo rằng Hoa Kỳ vẫn còn sẽ ủng hộ an ninh cho Ukraina trong một thời gian dài.

Hoa Kỳ ở Ukraina đã có một thời gian dài để hỗ trợ một quốc gia dân chủ muốn khôi phục lãnh thổ của mình, đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Ukraina Kurt Volker viết trên trang Twitter.

“ Trước thềm cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật, tôi muốn nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã ở đây từ lâu và chúng tôi ở đây để hỗ trợ một Ukraina hòa bình, mạnh mẽ, dân chủ, thịnh vượng và an ninh, nơi có biên giới và lãnh thổ, bao gồm cả bán đảo Crưm”, – ông Volker nói.
Trước đó, ông Volker đã nhắc lại rằng Hoa Kỳ theo truyền thống không ủng hộ cho bất kỳ cá nhân ứng cử viên tổng thống nào trong bầu cử. Theo ông, tuy nhiên Hoa Kỳ ủng hộ những nguyên tắc tự do, ủng hộ Ukraina phát triển nền tảng dân chủ, cải cách kinh tế, trong cuộc chiến chống tham nhũng và phát triển một quốc gia an toàn có chủ quyền mạnh mẽ…

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề