Theo lời nhà ngoại giao Hoa Kỳ, Mỹ rất thất vọng bởi nước Nga do thiếu tiến bộ trong việc bảo đảm hòa bình và thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Đại diện đặc biệt của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Curt Volker tuyên bố nước Mỹ làm việc để nước Nga không thể tiếp tục thực hiện xâm chiếm lãnh thổ mới. Hoa Kỳ làm điều này thông qua việc củng cố năng lực quốc phòng của Ukraina.

Ông Volker thực hiện Tuyên bố này trong thời gian tranh luận tại Trung tâm quyền lợi Mỹ và công bố trên trang Twitter của mình.

Theo lời nhà ngoại giao Hoa Kỳ, nước Mỹ rất thất vọng bởi nước Nga do không có tiến bộ trong bảo đảm hòa bình và thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Trước đó ông Volker tuyên bố rằng, khi bắt đầu xâm lược Ukraina thì nước Nga đã làm một sai lầm. Ông Volker cũng trả lời câu hỏi báo chí “Ukraina và Nga có thể trở lại tình trạng trước chiến tranh được hay không?”.

“Đối với câu hỏi này thì người Ukraina cần trả lời. Tôi chỉ lưu ý rằng nước Nga đã sai lầm nghiêm túc khi bắt đầu cuộc chiến. Họ đã ngạc nhiên nhận thức được rằng người Ukraina phản ứng với cuộc xâm lăng này của Nga như thế nào”, – ông Volker nói.

Theo lời ông Volker, khó có thể hình dung rằng “sau xung đột Ukraina lại có thể lại vẫn là quốc gia như trước đây”.

Ông Volker nói về phái bộ LLGGHB Liên hợp quốc ở Donbass là cần thiết cho Ukraina.

Ông Volker tuyên bố rằng nước Nga cần phải là nước đầu tiên bắt đầu thực hiện các thỏa thuận Minsk nhằm mục đích điều tiết tình hình ở Donbass. Nhà ngoại giao lưu ý điều này trong khi phát biểu tại Học viện ngoại giao của Ukraina.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề